樹木小博士

/樹木小博士
樹木小博士 2018-12-05T01:06:05+00:00

 

通識小學堂系列:樹木小博士間線1

    : 1. 走出校園,於農場內學習樹木知識

           2. 制作樹枝文具, 實踐循環再用精神

           3. 以棄置的樹木制作飾物, 應用創意技能

入營時間 : 10:00-3:30

    : 30人以上

    : $125

    : 1. 認識大埔蓮澳不同品種的樹木

           2. 學習分辨樹木的年齡(年輪)的方法(輔以顯微鏡觀察)

           3. 參與樹木保育工作

           4. 以番石榴樹枝制作原子筆

           5. 享用午餐

           6. 以棄置的樹木材料制作飾物

黑檀木原件 檀木年輸
石榴木原子筆連木枝
石榴木吊飾
樹木年輪

年輪